Marek Mališ

porfil_marek_malis

Thajský box je šport v ktorom sú zranenia veľmi časté. S ohľadom na náročnosť tréningov a ich vysokú frekvenciu je veľmi dôležité zaradiť do prípravy rôzne formy regenerácie a keď je to nutné aj rehabilitačnú starostlivosť v období rekonvalescencie.

Rovnako dôležitá ja snaha fyzioterapeuta o odstránenie alebo zmiernenie svalových disbalancií, ktoré ja sa u týchto športovcov vyskytujú vo vysokej miere. Fyzioterapeut úzko spolupracuje z športovým lekárom a trénermi a snaží sa vytvoriť prostredie, v ktorom je o športovca postarané v oblasti regenerácie, rekonvalescencie a prevencie pred zraneniami.

Referencie

  • Absolvent SZU odbor fyzioterapia
  • Absolvent kurzu DNS A (dynamická neuromuskulárna stabilizácia)

Kontakt

0901 708 523     marek.malis@centrum.com